ประเมินราคา
Active AIRflowTM System เบื้องต้น

โปรดระบุข้อมูลทั้ง 4 หัวข้อ ดังนี้

1. จำนวนชั้นของบ้าน
2. พื้นที่ใช้สอย
3. ทรงหลังคา
4. วัสดุผนัง


1 ชั้น
2 ชั้น
3 ชั้น
มากกว่า 3 ชั้น โปรดระบุ ชั้น

จำนวนชั้นของบ้าน


1 ชั้น
2 ชั้น
3 ชั้น
มากกว่า 3 ชั้น
โปรดระบุ ชั้น

พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหลัง
(คำนวนเฉพาะพื้นที่ใช้สอยในบ้านทุกชั้น ไม่นับรวมสวน)


    ตร.ม.

หรือ

ระบุรายละเอียดด้านกว้าง/ยาวของบ้าน
(ข้อมูลจะแม่นยำขึ้น)


กว้าง        เมตร


ยาว            เมตร

ทรงหลังคา

ทรงจั่ว
ทรงปั้นหยา
ทรงเพิงแหงน
ทรงผสม

หมายเหตุ*

Active AIRflowTM System

ใช้ได้กับหลังคา เอสซีจี รุ่นดังต่อไปนี้เท่านั้น
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Neustile
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Excella
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Celica
หลังคา เอสซีจี รุ่นที่ไม่สามารถติดตั้งได้ คือ
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Rustique
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Oriental

วัสดุผนัง


อิฐมอญ
อิฐมวลเบา (Q Con)
Precast